Δερβενακίων 122, Κορυδαλλός
18122, Πειραιάς
Tηλ.: 210 49.44.000-4
Fax: 210 49.59.970
e-mail: info@kkourtidis.gr
William Gladston Street
Sredetz Region, Sofia Bulgaria
Tel.: +359 2 9802017, 9800238
Fax: +359 2 9810306
ΚΕΝΤΡΙΚΑ: Δερβενακίων 122, Κορυδαλλός
18122, Πειραιάς
Tηλ.: 210 49.44.000-4, Fax: 210 49.59.970
ΑΠΟΘΗΚΗ: Λεωφ. Πέτρου Ράλλη 35, Ταύρος 177 78
Tηλ.: 210 34.11.480 Fax.: 210 49.59.970
Δερβενακίων 122, Κορυδαλλός 18122, Πειραιάς
Tηλ.: 210 49.44.000-4 Fax: 210 49.59.970
Pta Alba Julia nr 8, bl.I7/Sc2/et.7, Sector 3
Bucharest, Romania
Tel: +40 21 3221052 Fax: +40 21 3221052
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Όνομα

Επίθετο

Απασχόληση

email

Σχόλια
Copyright 2008 Όμιλος ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ   |   Όροι χρήσης

Ελληνικά   |   English
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ          ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ            ΕΡΓΑ
REAL ESTATE:  ΒΡΑΧΑΤΙ  |  ΛΥΓΙΑ