ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Ανταποκριθήκαμε με επιτυχία στην κατασκευή εννέα (-9-) Ολυμπιακών Έργων αποκτώντας τεχνογνωσία και εμπειρίες μοναδικές στον κατασκευαστικό κλάδο, συνεργαζόμενοι με αντίστοιχους φορείς του εξωτερικού όπου ήταν απαραίτητο.
Δημιουργήσαμε με πολύ προσεκτικά βήματα τις προϋποθέσεις για επέκταση των δραστηριοτήτων μας στις υπό ένταξη Βαλκανικές χώρες.
Επεκταθήκαμε στον τομέα των ιδιωτικών κατασκευών, υλοποιώντας πρόγραμμα δημιουργίας προτύπων παραθεριστικών οικισμών.
Δημιουργήσαμε και υλοποιούμε σε συνεργασία με οίκο του εξωτερικού πρόγραμμα Μελέτης Κατασκευής Χρηματοδότησης και Εκμετάλλευσης μικρών Υδροηλεκτρικών Μονάδων Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Οι κατασκευαστικές δραστηριότητες του Ομίλου καλύπτουν ένα σημαντικό εύρος έργων όπως:
Α) Κτιριακές κατασκευές:
- Δημόσια κτίρια: στρατιωτικές εγκαταστάσεις, γραφεία, εργατικές κατοικίες, νοσοκομεία, σχολεία, θέατρα, αθλητικές εγκαταστάσεις κ.λ.π.
- Ιδιωτικά έργα: Πρότυπα οικιστικά συγκροτήματα, συγκροτήματα γραφείων και καταστημάτων.
B) Έργα υποδομής:
- Δίκτυα ΔΕΗ - ΟΤΕ - ΕΥΔΑΠ - ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
- Τεχνικά έργα
- Λιμενικά έργα
- Έργα οδοποιίας
- Υδραυλικά έργα
Ειδικά για τα έργα υποδομής όλος ο μηχανολογικός εξοπλισμός που απαιτείται για την εκτέλεση τους είναι ιδιόκτητος.
Όλα τα έργα που έχουμε εκτελέσει ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις των πελατών μας, με συνέπεια το επιστέγασμα της ποιότητας και αρτιότητας των κατασκευών μας να είναι η απόλυτη σχέση εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας που υπάρχει προς τον Όμιλο μας από τους Κυρίους των έργων.
Ελληνικά   |   English
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ          ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ            ΕΡΓΑ
Copyright 2008 Όμιλος ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ   |   Όροι χρήσης

REAL ESTATE:  ΒΡΑΧΑΤΙ  |  ΛΥΓΙΑ